Obrestna mera za depozite čez noč

Ljubljana, 4. aprila - Obrestna mera za depozite čez noč (SIONIA) na dan 3. april 2006.

               obseg      letna
              transakcij    obrestna
              v mio SIT     mera v %
---------------------------------------------------------
obrestna mera za depozit   7.720       3,36
čez noč (SIONIA)
---------------------------------------------------------
mku/mku
© STA, 2006